Owl Eye

ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004, Zielona Góra

+48 500 223 265

  1. W przypadku stwierdzenia braku towaru lub wadliwości dostarczonego towaru, Kupujący w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej powinien zgłosić reklamację listownie na adres: Fundacja Start-Sport, ul. Drzonków-Olimpijska 20, 65-004 Zielona Góra lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maciej.rybicki@start-sport.pl.
  2. Zgłaszając reklamację, Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), nazwę reklamowanego Towaru, datę jego otrzymania oraz możliwie szczegółowy opis stwierdzonego problemu i swojego żądania.
  3. W przypadku braku którejkolwiek z ww. danych, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.
  4. Jeżeli reklamacja dotyczy jakości produktu Sprzedawca ma prawo zwrócić się do Kupującego o przesłanie na koszt Sprzedawcy kwestionowanego produktu celem wykonania czynności wyjaśniających.
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez sprzedawcę na adres e-mail.