Owl Eye

ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004, Zielona Góra

+48 500 223 265

Zasady obowiązujące dla odstąpienia od zawartej umowy

Na podstawie art. 22 Kodeksu Cywilnego korzystającemu ze Sklepu przysługuje – na podstawie przepisów – prawo do odstąpienia od umowy. Każdy klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Zastrzeżenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do odstąpienia od umowy dotyczy tylko tych towarów, których cena nie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym. Prawo to przysługuje więc tylko w przypadku towarów niebędących towarami wycenianymi na podstawie notowań na rynku finansowym. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszym regulaminie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem: +48 603 288 922 lub mailowy: maciej.rybicki@start-sport.pl

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo niezwłocznie poinformować nas: Fundacja Start-Sport, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Należy to zrobić za pośrednictwem jednostronnego oświadczenia o rezygnacji. W celu zachowaniu terminu przysługującego do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Jakie są skutki odstąpienia od zawartej umowy?

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym również koszty dostarczenia zamówionego przedmiotu, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa rezygnacji. Wszystkie zwroty płatności zostaną dokonane na to samo konto, z którego Państwa płatność została dokonana. W przypadku jeśli obie strony postanowią inaczej, istnieje możliwość otrzymania zwrotu na inne konto. Klienci sklepu nie ponoszą dodatkowych opłat związanych z tym zwrotem.


Jak wygląda przekazanie zamówionych towarów?

Prosimy o odesłanie lub osobiste przekazanie rzeczy na adres: Fundacja Start-Sport z siedzibą w Zielonej Górze 66-004, ul. Drzonków – Olimpijska 20, w terminie nie przekraczającym 14 dni, od dnia, w którym otrzymaliśmy informację na temat odstąpienia przez Państwa od umowy. W tym przypadku są Państwo zobowiązania do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.

W przypadku odesłania zniszczonej rzeczy, odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości wynikające z nieprawidłowego używania. Zwroty będą uwzględnione tylko po okazaniu dokumentu sprzedaży.