Owl Eye

ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004, Zielona Góra

+48 500 223 265

BADANIA NAUKOWE -Temat: Niekorzystne skutki okołodobowej desynchronizacji na męski układ rozrodczy

INSPIRACJA DO BADAŃ: Rosnące wykorzystanie sztucznego światła w nocy i nowoczesny styl życia “ 24/7 ” doprowadziły jednostki do przyjęcia harmonogramów snu / czuwania, które są niezgodne z ich wewnętrznym zegarem biologicznym, który jest określany jako “ desynchronizacja dobowa ” ( Roenneberg i in., 2019 ).     PYTANIE DO STUDIUM: Czy desynchronizacja okołodobowa jest […]