Protokół pomiarowy spektrometrem – Filtra okularów OwIEye

Badania przeprowadzone w Niezależnym Laboratorium Fotometrycznym ViTom Light & Energy z wykorzystaniem następującego sprzętu:
 spektrometr GL Spectis 5.0 Touch firmy GL Optic (200nm-1050nm).

 

Badania potwierdzają 100% skuteczność soczewki OwlEye, w blokowaniu światła niebieskiego!

 

WYNIKI BADAŃ

Okulary owIEYE całkowicie blokują promieniowanie UV do 400nm oraz światło niebieskie w zakresie 400nm ÷ 500nm.

Protokół pomiarowy spektrometrem – Filtra okularów OwIEye

 

English version

Spectrometer measurement protocol – OwIEye eyepiece filter

Tests conducted at the ViTom Light & Energy Independent Photometric Laboratory using the following equipment:
 GL Spectis 5.0 Touch spectrometer by GL Optic (200nm-1050nm).

 

Research confirms that the OwlEye lens is 100% effective in blocking blue light!

 

FINDINGS

OwIEYE glasses completely block UV radiation up to 400nm and blue light in the range of 400nm ÷ 500nm.

Spectrometer measurement protocol – OwIEye eyepiece filter – English version

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Instagram